Hakkımızda

Laboratuvar hizmetlerimiz,2007 yılında Adana Çevre Merkezi Müh. Hizm. San: Tic. Ltd. Şti.nin kurulması ile Emisyon ve gürültü konularında faaliyet göstermeye başlamıştır. Yaşanılabilir ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşanılabilir ortamlar bırakabilmek için, Çevre Laboratuvarı olarak ölçüm ve analiz hizmetleri veren laboratuvarımız 2009 yılında su-atıksu konularında hizmet vermeye başlamıştır.

Çevre laboratuvarımız, 2007 yılından günümüze kadar gürültü ölçümleri konusunda, birçok eğlence yerlerinin, sanayi tesislerinin ölçümlerini ve gürültü haritalarını oluşturmuştur. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda şehir gürültü haritaları da oluşturmaktadır. Aynı zamanda maden ocaklarında, taş ocaklarında, yapıların titreşim ölçümlerinde ve sanatsal yapılar ile tarihi yapıların etrafında yapılacak olan patlatmalarda titreşim ölçümlerinin yapılması, çözüm süreçlerinin bulunması için, titreşim modellemesi konularında da hizmet vermektedir. Bu bağlamda ölçümler ve raporlandırma konularında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Çevre Laboratuvarımız, 2007 yılından günümüze kadar İmisyon, Emisyon, baca gazı ölçümlerinde birçok kurum ve kuruluşun ölçümlerini yapmaktadır. Çöken toz ölçümleri ve modelleme konularında da hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda, bacada bulunan özel organik buharların ölçümleri, analizleri ve raporlanması konularında da hizmet vermektedir. Ayrıca proses bacalarında toplam organik karbon ölçümleri ve raporlanması konularında da hizmet vermektedir.

Çevre Laboratuvarımız 2008 yılında, Adana Çevre Koruma Vakfını özelleştirerek, 2009 yılında su –Atıksu konularında numune alma, analiz ve raporlama konularında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Laboratuvarımız 2014 yılında, Türkiye’de kurulan HES’lerin (Hidroelektrik Enerji Santralleri) EPDK kabullerinde gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapılması ve aynı gün içerisinde raporlarının sunulması konusunda da TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Laboratuvarımız 2014 yılında, havuz sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik ölçüm ve analizler konusunda da T.C. Sağlık Bakanlığı ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından yetkili laboratuvar olarak Adana il sınırları içerisinde görevlendirilmiştir.

Laboratuvarımız 2014 yılında, Hazır Beton tesislerinin kullanma suyu olarak kullandıkları, Beton Karma Suyu analizlerinde Türkiye’de bir ilke imza atarak TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından ilk yetkilendirilen kurum olmuştur.

Laboratuvarımız 2015 yılında, proses bacalarında bulunan uçucu organik bileşiklerin numune alınmaları, analizleri ve raporlandırılması konularında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Adana Çevre Laboratuvarımız, çevrenin korunmasında geniş ve kapsamlı hizmet sunan bir laboratuvardır. Hizmet kalitemiz Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi ile her yıl düzenli olarak denetimlere tabii tutulmaktadır. Ayrıca laboratuvarımızın kalitesini en üst seviyede tutmak için, Ulusal ve Uluslararası Yeterlilik Test programlarına katılarak kanıtlamaktayız.

GELECEK NESİLLERE YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN, ÇALIŞMALARIMIZA HER ZAMAN DEVAM ETMEKTEYİZ.

Murat HALLIOĞLU

Çevre Müh.

Genel Müdür