Hizmetlerimiz

LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

Atıksu Kapsamındaki Hizmetlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

pH Tayini

(Elektrokimyasal Metot)

SM 4500 H+:B

Bulanıklık Tayini

(Nefelometrik Metot)

SM 2130 B

Bulanıklık Tayini

(Secchi Disk Metodu)

TS 5091 EN ISO 7027

Elektriksel İletkenlik Tayini

(Laboratuvar Metodu)

SM 2510:B

Çözünmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu (Membran Elektrot Metodu)

SM 4500 O G

Renk Tayini

(Gözle Mukayese Metodu)

SM 2120 B

Renk Tayini

(Spektrofotometrik Metot)

SM 2120 C

Sıcaklık Tayini

(Laboratuvar Metodu)

SM 2550:B

Tuzluluk Tayini

(Elektriksel İletkenlik Metodu)

SM 2520 B

Askıda Katı Madde (AKM)

(Gravimetrik Metot 103 – 105 oC’de)

SM 2540 D

Alkanite Tayini

(Titrasyon Metodu)

SM 2320 B

Asidite Tayini

(Titrasyon Metodu)

SM 2310 B

Çökebilen Katı Madde Tayini

(Volumetrik Metot)

SM 2540 F

Toplam Çözünmüş Madde Tayini (Gravimetrik Metot 180 0C’de)

SM 2540 C

Toplam Katı Madde Tayini

(Gravimetrik Metot 103 ve 105 oC’de)

SM 2540 B

Amonyak Tayini

(Distilasyon Sonrası Titrimetrik Metod ve Phenate Metodu)

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 C

SM 4500-NH3 F

Demir Tayini

(Phenanthroline Metot)

SM 3500 Fe B

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (BOİ5)

(5 Günlük BOİ Test Metodu)

SM 5210 B

Fenol Tayini

(Distilasyon Sonrası Spektrofotometik Metot)

SM 5530 B

SM 5530 D

Florür Tayini

(İyon Seçici Elektrot Metodu)

SM 4500 F C

Florür Tayini

(Ön İşlem ve Distilasyon)

SM 4500 F B

Florür Tayini

(SPADNS Metodu)

SM 4500 F D

Hidrokarbonların Tayini

(Silika Jel Metodu)

SM 5520 F

Kalsiyum Tayini

(EDTA Titrimetrik Metot)

SM 3500 Ca B

Karbonat-Bikarbonat Alkalinitesi Tayini (Hesaplama Metodu)

SM 2320 B

Karbondioksit Tayini

(Titrasyon Metodu)

SM 4500 CO2 C

Klorofil A Tayini

(Spektrofotometrik Metot)

SM 10200 H

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

(Açık Reflux Metot)

SM 5220 B

Klorür Tayini

(Argentometrik Metot)

SM 4500 Cl B

Klorür Tayini

(Civa Nitrat Metodu)

SM 4500 Cl C

Krom (VI) Tayini

(Kolorimetrik Metot)

SM 3500 Cr B

Magnezyum Tayini

(Hesaplama Metodu)

SM 3500 Mg B

Nitrit Azotu Tayini

(Kolorimetrik Metot)

SM 4500 NO2 B

Nitrat Azotu Tayini

(UV Spektrofotometrik Tarama)

SM 4500 NO3 B

Nitrat Azotu Tayini

(Kadmiyum İndirgeme Metodu)

SM 4500 NO3- E

Anyonik Yüzey Aktif Maddelerin Tayini (MBAS)

SM 5540 C

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

(Makro Kjeldahl Metot)

SM 4500 N org B

Toplam Azot Tayini

(Azotlardan Hesaplama Metodu)

SM 4500 NO2 B

SM 4500 NO3 E

SM 4500 N org B

Toplam Azot Tayini

(Persülfat Metot)

SM 4500 N C

Toplam Fosfor/Ortofosfat

(Özütleme Sonrası Askorbik Asit Metodu)

SM 4500 P B

SM 4500 P E

Toplam Sertlik Tayini

(EDTA Titrimetrik Metot)

SM 2340 C

Toplam Siyanür /Serbest Siyanür Tayini (Distilasyon Sonrası Kolorimetrik Metot)

SM 4500 CN C

SM 4500 CN E

Serbest Klor Tayini

(DPD Ferrous Titrimetrik Metot)

SM 4500 Cl F

Sülfür (S-2) Tayini

(İyodometrik Metot)

SM 4500 S-2 F

Sülfit (SO3-2)

(İyodometrik Metot)

SM 4500 SO3-2 :B

Sülfat (SO4-2) Tayini

(Türbidimetrik Metot)

SM 4500 SO4-2 :E

Yağ ve Gres Tayini

(Sokslet Ektraksiyon Yöntemi)

SM 5520 D

Balık Biyodeneyi (ZSF)

(Su Kirliliği Kontrolü – Zehirlilik Deneyleri – Kısım1)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune alma ve Analiz metotları Tebliği EK 1

Atıksu Kapsamında Mikrobiyolojik Analiz Hizmetlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Toplam Koloni Sayımı

TS EN ISO 6222

Pseudomonas aeruginosa Tayini

TS EN ISO 16266

Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı

TS EN ISO 9308-1

Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı

SM 9222 D

Fekal Entrekokların Sayımı

TS EN ISO 7899-2

Deniz Suyu Kapsamındaki Hizmetlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

pH Tayini

(Elektrokimyasal Metot)

SM 4500 H+:B

Bulanıklık Tayini

(Nefelometrik Metot)

SM 2130 B

Bulanıklık Tayini

(Secchi Disk Metodu)

TS 5091 EN ISO 7027

Elektriksel İletkenlik Tayini

(Laboratuvar Metodu)

SM 2510:B

Çözünmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu (Membran Elektrot Metodu)

SM 4500 O G

Renk Tayini

(Gözle Mukayese Metodu)

SM 2120 B

Renk Tayini

(Spektrofotometrik Metot)

SM 2120 C

Sıcaklık Tayini

(Laboratuvar Metodu)

SM 2550:B

Tuzluluk Tayini

(Elektriksel İletkenlik Metodu)

SM 2520 B

Askıda Katı Madde (AKM)

(Gravimetrik Metot 103 – 105 oC’de)

SM 2540 D

Amonyak Tayini

(Distilasyon Sonrası Titrimetrik Metod ve Phenate Metodu)

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 C

SM 4500-NH3 F

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (BOİ5)

(5 Günlük BOİ Test Metodu)

SM 5210 B

Fenol Tayini

(Distilasyon Sonrası Spektrofotometik Metot)

SM 5530 B

SM 5530 D

Klorofil A Tayini

(Spektrofotometrik Metot)

SM 10200 H

Nitrit Azotu Tayini

(Kolorimetrik Metot)

SM 4500 NO2 B

Nitrat Azotu Tayini

(Kadmiyum İndirgeme Metodu)

SM 4500 NO3- E

Toplam Azot Tayini

(Persülfat Metot)

SM 4500 N C

Toplam Fosfor/Ortofosfat

(Özütleme Sonrası Askorbik Asit Metodu)

SM 4500 P B

SM 4500 P E

Yağ ve Gres Tayini

(Sokslet Ektraksiyon Yöntemi)

SM 5520 D

Trix İndeksi Tayini – Hesaplama Metodu

24.01.2007 Tarihli 26413 Sayılı Tebliğ

Deniz Suyu Kapsamında Mikrobiyolojik Analiz Hizmetlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Toplam Koloni Sayımı

TS EN ISO 6222

Pseudomonas aeruginosa Tayini

TS EN ISO 16266

Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı

TS EN ISO 9308-1

Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı

SM 9222 D

Fekal Entrekokların Sayımı

TS EN ISO 7899-2

Beton Karma Suyu Kapsamındaki Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

pH Tayini

(Elektrometrik Metot)

SM 4500 H+ B

Sıcaklık Tayini

(Laboratuvar ve Saha Metodu)

SM.2550 B

Toplam Askıda Katı Madde Tayini

SM 2540 D

Askıda Katı Madde Tayini

TS EN 1008

Alkalinite Tayini

(Titrasyon Metodu)

SM 2320 B

Asit Tayini

TS EN 1008

Deterjan Tayini

TS EN 1008

Koku Tayini

TS EN 1008

Klorür Tayini

(Argentometrik ve Civa Nitrat Metodu)

SM 4500 Cl- B

SM 4500 Cl- C

Magnezyum Tayini

(Hesaplama Metodu)

SM 3500 Mg B

Nitrat Tayini

(UV Spektrofotometrik Tarama Metodu

Nitrat Tayini)

SM 4500 NO3B

Nitrat Tayini

(Kadmiyum İndirgeme Metodu)

SM 4500 NO3E

Organik Madde Tayini

TS EN 1008

Renk Tayini

TS EN 1008

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

SM 2540 C

Toplam Fosfor/Ortofosfat Tayini

(Özütleme Sonrası Askorbikasit Metodu)

SM 4500 P B

SM 4500 P E

Toplam Katı Madde Tayini

SM 2540 B

Toplam Sertlik Tayini

SM 2340 C

Sıvı ve Katı Yağ Tayini

TS EN 1008

Sülfat Tayini

(Türbidimetrik Metot)

SM 4500 SO4-2 E

Havuz Suyu Kapsamındaki Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Sağlık Bakanlığı

pH Tayini

(Elektrometrik Metot)

SM 4500 H + B

Bulanıklık Tayini

(Nefelometrik Metot)

SM 2130 B

Sıcaklık Tayini

(Laboratuvar ve Saha Metodu)

SM 2550 B

Alüminyum Tayini

(Spektrofotometrik Metod)

SM 3500 Al B

Amonyak Tayini

(Ön İşlem Distilasyon Yöntemi – Fenat Metodu)

SM 4500 NH3 B

SM 4500 NH3 F

Bakır Tayini

(Kolorimetrik Metot)

SM 3500 Cu C

Biguanid Tayini

(Spektrofotometrik Metot)

İşletme İçi Metot (İİTL.5.04.01-12)

Hidrojen Peroksit Tayini

DIN 38409-15

Nitrit Tayini

(Kolorimetrik Metot)

SM 4500 NO2 B

Nitrat Tayini

(Kadmiyum İndirgeme Metodu)

SM 4500 NO3E

Renk Tayini

(Spektrofotometrik Metot)

SM 2120 C

Siyanürik Asit Tayini

İşletme İçi Metot (İİTL.5.04.04-04)

Serbest Klor, Toplam Klor ve Bağlı Klor Tayini (Titrimetrik Yöntem)

TS 5489 EN ISO 7393-1

Toplam Alkanite Tayini (Titrimetrik Metot)

SM 2320 B

Toplam Koloni Sayımı

TS EN ISO 6222

Havuz Suyu Kapsamındaki Mikrobiyolojik Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Sağlık Bakanlığı

Pseudomonas aeruginosa Tayini

TS EN ISO 16266

Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı

TS EN ISO 9308-1

Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı

SM 9222 D

Fekal Entrekokların Sayımı

TS EN ISO 7899-2

Su ve Atık Sulardan Numune Alma Kapsamımız

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Su Numunelerinin Muhafazası, Taşınması ve Depolanması

TS EN ISO 5667 – 3

Deniz Sularından Numune Alma

TS EN ISO 5667 – 9

Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma

TS EN ISO 5667 – 6

Atık Sulardan Numune Alma

TS EN ISO 5667 – 10

Yer altı Sularından Numune Alma

TS EN ISO 5667 – 11

Göl ve Göletlerden Numune Alma

TS 6291

Bacagazı ve Proses Bacaları Kapsamındaki Ölçüm ve Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Uçucu Organik Bileşik ve Buhar Tayini için Numune Alma -Aktif Karbon tüpleri ile Adsorbsiyon Yöntemi ve Sabit Kaynak Emisyonları – Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu-(GC-MS Metodu)

TS EN 13649

Nem Tayini – Bacada Dijital Sensör ile (<180°C)

İİTL.5.04.01-13

Sabit Kaynak Emisyonları Amonyak (NH3) Örneklemesi ve Tayini – Absorbsiyon Yöntemi

Metot 207.1

Sabit Kaynak Emisyonlarında Hidrojensülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini

EPA Metot 11

Sabit Kaynak Emisyonları- HCL Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini-Standart Referans Yöntemi-Klorür Tayini

TS EN 1911

Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini- Alev İyonlaştırma Detektörü Kullanılan Sürekli Metot- Referans Metot

TS EN 12619

Toplam Organik Gaz Derişimlerinin Belirlenmesi (Alev İyonlaştırma Analizörü )

EPA Metot 25 A

O2, CO2, CO Tayini – Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 12039

SO2 Tayini – Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935

NOX (NO, NO2) Tayini –Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM 022

İslilik Tayini – Renk Karşılaştırma Metodu (Bacharach)

TS 9503

Sabit Kaynaklarda Partikül Madde Tayini

TS ISO 9096

Sabit Kaynaklarda Tozun Düşük Derişimindeki Partikül Madde Tayini

TS EN 13284-1

Hız ve Debi Tayini – Pitot Tüp Metodu

TS ISO 10780

Nem Tayini Gravimetrik Metot

EPA METHOD 4

Yaş-Kuru Termometre (<100 0C)

İİTL.5.04.01-02

Flor (F- ve HF) Örneklemesi ve Tayini – İyon Selective Metot

ISO 15713

SM 4500 F C

Klor (Clve HCl) Örneklemesi ve Tayini – Spektrofotometrik Metot

TS EN 1911

Hava Kalitesi ve Ortam Havası Ölçüm Kapsamındaki Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çöken Toz Tayini – Gravimetrik Metot

TS 2342

PM 10 Tayini – Gravimetrik Metot

EPA 40 CFR PART 50 Appendix J ve M

Hava Kalitesi Modellemesi

(Alan ve Çizgisel Kaynak)

ISCST 3 /AERMOD

Hava Kalitesi Modellemesi

(Baca Kaynakları)

ISCST 3 /AERMOD

Tank Modellemesi

EPA TANK MODEL

Çevresel Gürültü, Makine Gürültüsü ve Gürültü Haritalama Kapsamındaki Ölçüm ve Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Alıcıda Çevresel Gürültü Düzeyinin Değerlendirilmesi

TS 9315 ISO 1996 – 1

Alıcıda Çevresel Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi

TS ISO 1996 – 2

Çoklu gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesisleri Etrafında Yapılacak Ses Basıncı düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Hesaplanması

TS ISO 8297

Sesin Alansal Dağılımının Hesaplanması (Gürültü Haritasının Hazırlanması)

TS ISO 9613 – 2

Mühendislik Metodu İle Makine Ekipmanlarının Etrafındaki Yansıtma Düzleminde Serbest Bir Alanda yapılacak Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Hesaplanması

TS EN ISO 3744

Gözlem Metodu İle Makine Ekipmanlarının Etrafında Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyinde Yapılacak Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Hesaplanması

TS EN ISO 3746

Çevresel Titreşim ve Yapı Titreşimi Kapsamındaki Ölçüm ve Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü

TS 10354

Makine ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Mekanik Titreşim sonucu Oluşan Yapı Titreşiminin Ölçülmesi ve
Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi

TS ISO 4866

Makine Titreşim ve Gürültü Ölçümü Kapsamındaki Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

EPDK Kapsamında

Mekanik Titreşim-Dönmeyen Parçalarda Ölçümlerle Makine Titreşiminin Değerlendirmesi

ISO 10816-5

Alıcıda Çevresel Gürültü Düzeyinin Değerlendirilmesi

TS 9315 ISO 1996 – 1

Alıcıda Çevresel Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi

TS ISO 1996 – 2

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ölçüm ve Analizlerimiz

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme İçi Metotlar)

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Işık ve Aydınlatma – Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması – Bölüm 1: Kapalı Çalışma Alanları

TS EN 12464-1

Işık ve Aydınlatma – Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması – Bölüm 2: Açık Çalışma Alanları

TS EN 12464-2

Akustik – İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini (Kişisel Maruziyet)

TS 2607 ISO 1999

Akustik – Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültü – Bir İş İstasyonunda ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayinine İlişkin Temel Standardların Kullanılması İçin Kılavuzlar

TS EN ISO 11200

Akustik – Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültü – İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 11201

Akustik – Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültü – Bir İş İstasyonundaki ve Doğru Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

TS EN ISO 11204

İş Yerinde Maruz Kalınan Tozun Ölçülmesi ve Gravimetrik Olarak Tayini

MDHS 14/3

Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini

TS 2361

İş Yeri Hava Kalitesi – Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu / Gaz Kromatografisiyle Analiz Tayini

TS ISO 16200-1

Sıcak Ortamlar-WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

TS EN 27243

Mekanik Titreşim-Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-1

Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-2

İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz Kalmasının Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-2